Resegaranti – försäkring med utökat konsumentskydd

Våra avtal följer konsumentlagstiftningen och om något som du betalt för av någon anledning ej kunnat fullföljas, återbetalas allt du betalt för den delen. Reser du med oss reser du med betalda reguljära riktiga flygbiljetter, alla hotell och utfärder är färdigbetalda innan du lämnar Sverige. Oavsett vad som händer, kommer din resa därför att fullföljas med utfärder, hotell, flygresor precis som planerat från början. Det är så det skall vara! Med oss reser du tryggt.

Men vad händer om flygbolaget går i konkurs eller förbjuds att flyga? Eller bagaget försvinner eller..?

Försäkringen tecknas genom Solid Försäkringar, en reseförsäkring som vi bjuder dig som köper en komplett resa med flyg och uppehälle. (Försäkringen ingår inte vid köp av enstaka turer!)

Det är en komplett försäkring som täcker det mesta och är ett värdefullt komplement till din hemförsäkring.

Detta ingår i försäkringen:

* Hemresegaranti, ersätter hemresa om arrangör eller flygbolag går i konkurs eller förbjuds flyga.
* Reklamationsskyddet ger dig högre ersättning om något blivit fel,
* Återbetalning av resekostnader om du vid sjukdom/ olycksfall inte kan fullfölja din resa som planerat,
* Ersättningsresa för hela familjen om sjukdomen/ olycksfallet varar mer än halva restiden,
* Självriskskydd vid skador som är ersättningsbara enligt din hem-bil eller hyrbilsförsäkring,
* Resestartskydd, om du av oförutset skäl missar flyget
* Förseningsskydd, om du blir strandsatt i flera timmar på en flygplats
* Ersättning om ditt bagage blir försenat,

Kort o gott en mycket bra försäkring som täcker in det som saknas i din hemförsäkring, som ingår i alla resor som köps av oss. Försäkringsvillkoren kan du ta del av när vi sänder vår bokningsbekräftelse med resevillkor.

 

VÅRA RESEVILLKOR

Våra resevillkor följer Konsumentverkets och Resebranschens villkor med vissa till kunden förmånliga förändringar, t.ex. utökat konsumentskydd och bättre avbeställningsskydd. Nedan finns en kort sammanfattning

Avtalsförhållande: Avtalet upprättas mellan resenären och researrangören och avser endast landarrangemang, i enlighet med bokningsbekräftelsen. Avtalet anses godkänt och ingått när anmälningsavgiften är erlagd. Avtalet är bindande
Reguljärt flyg:
Flyg omfattas inte i resan utan bokas separat av Passport Travel för reservation av flygbiljetter. Vid ombokning eller avbeställning av flygbiljetter hänvisas till respektive flygbolags regler och omfattas inte av vårt avbeställningsskydd.
Utökat Konsumentskydd: (gäller endast om du köper en komplett resa inklusive flyg från Sverige)

I resans pris ingår en kompletterande reseförsäkring till resenärens hemförsäkring samt naturligtvis en hemresegaranti som även gäller om det reguljära flygbolaget hindras att flyga. Försäkringen tecknas av oss genom försäkringsbolaget Solid reseskydd

¤ Återbetalning av resekostnader om du vid sjukdom/ olycksfall inte kan fullfölja din resa som planerat,
¤ Ersättningsresa för hela familjen om sjukdomen/ olycksfallet varar mer än halva restiden,
¤ Självriskskydd vid skador som är ersättningsbar enligt dina hem, bil eller hyrbilsförsäkringar,
¤ Resestartskydd,
¤ Förseningsskydd,
¤ Hemresegaranti vid konkurs hos flygbolag eller arrangör
¤ Extra resgodsersättning
¤ Extra ersättning om ditt bagage blir försenat,

Det utökade konsumentskyddet är ett fristående försäkringstillägg som researrangören tillhandahåller de kunder som köper en komplett resa med flyg och lokala arrangemang, försäkringsvillkor finns tillgängliga på försäkringsbolagets hemsida http://www.solidab.se/villkor/SOLID/SRI05.pdf
Researrangören kan ej på något sätt hållas till ansvar för utfästelser som Solid ab reseskydd gör. Om tvist mellan resenär och Solidab reseskydd uppstår medges researrangören full ansvarsfrihet härför.

Betalning: Resenären skall snarast efter bokningen betala anmälningsavgift med 1500 kr/per person samt eventuellt. avbeställningsskydd med 300 kr/per person. Har anmälningsavgift inte inkommit inom 14 dagar annulleras bokningen. Ombokning behandlas lika som vid ombokning. Slutlikvid av resan skall vara arrangören tillhanda senast 60 dagar före avresan. Sker bokningen inom 60 dagar före avresan skall hela resans belopp samt ev. avbeställningsskydd betalas vid bokningen.

Ombokningar: Skall resan i sin helhet eller delvis ombokas/ ändras, uttas en expeditionsavgift med 500 kr/per person. Hotell/logi: Arrangören förbehålls rätten att byta hotell till annat i samma prisklass om det utlovade hotellet blivit fullbokat eller av annat skäl.

Avbeställning: Om resenären av något skäl vill frånträda avtalet gäller följande.
Har avbeställningsskydd tecknats gäller följande: Är avbeställningen orsakad av akut/oförutsedd uppkommen sjukdom eller skada som omöjliggör att resenären kan fullfölja resan, återbetalas allt som inte erhålls av egna försäkringar med avdrag för avbokningskostnad 10% av resans pris inklusive kostnad för flygbiljetter om detta köpts av oss. Läkarintyg krävs. Detta medger även att medresenär i samma bokning får frånträda avtalet. Erlagd likvid för avbeställningsskydd återbetalas inte.

Saknas avbeställningsskydd gäller följande: Ingen återbetalning medges.

Arrangemang: Arrangören förbehålls rätten att utan varsel ändra ett arrangemang till ett likvärdigt, utan att resenären kan kräva ersättning för det.  Om byte av hotell sker skall det bytas till likvärdigt eller bättre utan kostnad för kunden. Tvingas arrangören boka om till ett enklare hotell skall mellanskillnad av rumspris återbetalas

Prisförändringar: Prisförändringar kan ske fram till 20 dagar före avresan på grund av förändrade skatter, flygpriser, valutakurser etc.

Ansvar: Resenären medger Passport Travel Ltd ansvarsfrihet för flygresor och lokala aktiviteter på resmålet. Arrangören kan inte ställas till ansvar för försenat, överbokat, inställt eller ändrat färdmedel som flyg/båt/tåg/buss. Inte heller för eventuella kostnader för ombokning/avbeställning av flyg, försenat eller förkommit bagage, eller för skada som är en följd av detta, eller för egna aktiviteter som resenären gör.

Deltagande i sportdykning, forsränning, bergsbestigning, djungelexpeditioner etc. sker helt på egen risk. Arrangören ansvarar inte heller för fel eller brister som står utanför arrangörens kontroll.

Om något som resenären betalt arrangören för och som ingår i avtalet inte uppfylls, begränsas arrangörens ansvar endast till åter-betalning av det som resenären betalt för den delen. Återbetalning medges inte för ej i förväg uppgjorda avbrott under vistelsen efter det att resan påbörjats.

 Reklamation: Reklamation skall meddelas till vår lokala representant på resmålet för att eventuella missförhållanden snarast skall kunna åtgärdas. Undan låts detta medför det att resenären inte senare kan kräva ekonomisk ersättning härför. Resenären skall meddela arrangören ev. klagomål om det inte kunnat åtgärdas på plats.  För att undvika missförstånd, skall reklamation inlämnas skriftligt. Reklamation skall göras snarast efter hemkomst. Äldre reklamationer än 20 dagar behandlas inte.

Tvist: Eventuell tvist skall lösas i svensk domstol, i den tingsrätt som tillhör kundens mantalsskrivningsområde

 

Kontakta oss

Om du har några frågor så tveka inte att kontakta oss:

Telefontid: 12 - 18

Ring: 08 - 648 81 70

E-post: [email protected]

Skype status

Vårt nyhetsbrev

Din e-postadress
Gå med Avsluta 

Följ oss på Facebook